Regulamin

W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Kancelaria GRUBE zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: „RODO”), i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych.

Administratorem danych osobowych jest Bartosz Grube prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Bartosz Grube (dalej jako „Kancelaria GRUBE”) z siedzibą w Gdyni przy ul. Świętojańskiej 38/9 (kod: 81-372), NIP: 9581498904, REGON: 221647673, który przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt drogą elektroniczną na adres: kancelaria@adwokat-grube.pl lub pocztą tradycyjną na adres Kancelarii. Kancelaria GRUBE przetwarza dane osobowe klientów oraz osób wskazanych przez klientów jako osoby kontaktowe w zakresie niezbędnym do wykonania usług prawnych, jak również składających aplikacje do pracy/ stażów/praktyk oraz rejestrujących się jako odbiorcy newsletterów, pracowników, współpracowników i kontrahentów.

Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umów z klientami, kontrahentami, pracownikami lub współpracownikami oraz po wyrażeniu osobnej zgody, przeprowadzania procesów rekrutacyjnych oraz dystrybuowania newsletterów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f („RODO”).

Kancelaria GRUBE może przekazywać dane osobowe podmiotom, przy których pomocy świadczy usługi prawne, jak również podmiotom, przy pomocy których realizuje pozostałe opisane w Polityce Prywatności cele, w tym utrzymującym infrastrukturę teleinformatyczną oraz dostarczającym oprogramowanie LegalTech do obsługi kancelarii i spraw jej klientów oraz inne oprogramowanie wykorzystywane do świadczenia usług. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach ich niepodanie może uniemożliwić zawarcie umowy z Kancelarią GRUBE i/lub wykonanie postanowień umów już obowiązujących i kontakt. Jeżeli nie wymaga tego wykonanie umowy, w związku z realizacją której kancelaria GRUBE pozyskała dane osobowe, Kancelaria nie przekazuje danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Korzystając z witryny oraz formularza kontaktowego użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach korzystania z fontów Google. Korzystanie z fontów Google wiąże się z przekazaniem Google adresów IP użytkowników witryny. Więcej informacji na temat czcionek Google Web Fonts można znaleźć w polityce prywatności Google: https://www.google.com/policies/privacy/. Możliwe jest takie ustawienie swojej przeglądarki, aby fonty nie były pobierane z serwerów Google (np. poprzez instalację dodatków). Jeśli przeglądarka odwiedzającego stronę kancelarii GRUBE nie obsługuje czcionek Google Fonts lub jeśli odwiedzający zablokuje dostęp do serwerów Google, tekst zostanie wyświetlony w domyślnej czcionce systemu, a strona internetowa nie będzie się wyświetlać zgodnie z zaprojektowanym układem.

Korzystając z formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie, użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie danych osobowych, obejmujących imię nazwisko oraz adres e-mail, wskazane w treści formularza.

Kancelaria GRUBE może wykorzystywać dane osobowe w celu kierowania treści marketingowy kanałami zdalnymi, w tym pocztą elektroniczna lub telefonicznie wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody na podejmowanie takich działań. Zgoda taka może zostać cofnięta w dowolnym momencie i jest w pełni wiążąca dla Kancelarii.

Podmiotom, których dotyczą przetwarzane dane, przysługuje prawo: do informacji, dostępu do danych, do żądania sprostowania i uzupełnienia danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu, do przenoszenia danych osobowych oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa.

Kancelaria GRUBE przechowuje dane osobowe przez okres uzasadniony okresem realizacji zlecenia prawnego lub wynikający z obowiązujących przepisów prawa. Kancelaria GRUBE nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania w oparciu o przekazane dane osobowe.

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, do niniejszego tekstu zostaną wprowadzone i opublikowane zostaną odpowiednie modyfikacje.

Data ostatniej modyfikacji: 15.09.2022 roku.

Nota prawna

Właścicielem strony internetowej oraz zamieszonych na niej materiałów jest Bartosz Grube prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Bartosz Grube (dalej jako „Kancelaria GRUBE”) z siedzibą w Gdyni przy ul. Świętojańskiej 38/9 (kod: 81-372), NIP: 9581498904, REGON: 22164767.

Informacje zamieszczone na stronie internetowej Kancelarii GRUBE nie mogą zostać uznane za poradę prawną w jakiejkolwiek indywidualnej sprawie. Treści zawarte na stronie internetowej mają charakter wyłącznie informacyjny, a Kancelaria GRUBE nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód, wynikających z ich interpretacji i zastosowania, bez konsultacji prawnej. Informacje zawarte na stronie nie są dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkownika - informacje mają charakter ogólny. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez wirusy, wynikające z korzystania z komunikacji elektronicznej, w tym szkody wynikające z niedostarczenia lub opóźnienia w dostarczaniu komunikacji elektronicznej, przed przechwytywaniem lub manipulowaniem komunikacją elektroniczną przez osoby trzecie lub programami komputerowymi wykorzystywanymi do komunikacji elektronicznej oraz przed przesyłaniem wirusów.

Wszystkie materiały udostępnione naszej stronie internetowej są aktualne na dzień ich zamieszczenia. Korzystanie z publikacji umieszczonych na stronie dopuszczalne jest pod warunkiem zachowania informacji o autorze publikacji oraz źródle jej pochodzenia z oznaczeniem Kancelarii.

Data ostatniej modyfikacji: 15.09.2022 roku.

Polityka cookies

Ta strona wykorzystuje tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, czyli np. Twoim komputerze, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
c) utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
d) dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W ramach tej strony mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
c) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Dopuszczalność przechowywania

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy strony mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

Wyłączenie stosowania cookies

Wyłączenie stosowania “ciasteczek” może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach tej strony. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych na stronie internetowej.

Data ostatniej modyfikacji: 15.09.2022 roku.